სახალხო დღესასწაულები საბჭოთა საქართველოში : [1982 წლის კალენდარი-ცნობარი] / ახალი წეს-ჩვეულებებისა და რიტუალების პროპ. და დანერგვის რესპ. კომისია. - თბილისი : ხელოვნება, 1982. - 51 გვ.


პარალ. ტექსტი რუს.

საგნობრივი რუბრიკები:
სახალხო დღესასწაულები
საბჭოთა საქართველო
ცნობარი

ახალი წეს-ჩვეულებებისა და რიტუალების პროპ. და დანერგვის რესპ. კომისია

UDC: 394.21(479.22)(035)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას