ჩვენი ღირსებანი. წგ. 5 / [პროექტის ხელმძღვანელი: პაატა ხუნაშვილი ; მთ. რედ.: მზია რაზმაძე ; პასუხისმგებელი რედ: გოგი სალიაშვილი]. - თბილისი : წიგნიერი, 2014. - 240 გვ. : ილ ; რუკებით.

9789941916014 9789941934919

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს გეოლოგიური აგებულება
მინერალები
მინერაულური წყლები
მიწისქვეშა ტალახები
თერმული წყლები
საქართველოს ისტორია

სხვა ავტორები: ხუნაშვილი, პაატა ; რაზმაძე, მზია ; სალიაშვილი, გოგი ;

UDC: 55+553.08+615.327](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას