დავითიანი : (Record no. 508626)

000 -ლიდერი
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 11008nam a22002417a 4500
003 - საკონტროლო ნომრის იდენტიფიკატორი
საკონტროლო ველი Ge_NSL
005 - ბოლო ოპერაციის თარიღი და დრო
საკონტროლო ველი 20210215142015.0
008 - ფიქსირებული სიგრძის მონაცემთა ელემენტები - ზოგადი ინფორმაცია
ფიქსირებული სიგრძის საკონტროლო ველი 121003s1931 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 ## - ენის კოდი
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაციის ინდექსი
Universal Decimal Classification number 821.353.1-11
100 1# - მთავარი ჩანაწერი - პიროვნების სახელი
9 (RLIN) 18475
Personal name გურამიშვილი, დავით,
Miscellaneous information მწერალი
Dates associated with a name 1705-1792
245 ## - ცნობა სათაურის შესახებ
Title დავითიანი :
Remainder of title თქმული გურამიშვილის დავითისაგან /
Statement of responsibility, etc ა[ლექსანდრე] ბარამიძის და ს[ოლომონ] იორდანიშვილის რედაქციით.
250 ## - გამოცემის ცნობა
Edition statement მე-5 გამოცემა.
264 ## - წარმოების, გამოცემის, დისტრიბუციის და სხვა ცნობები
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... ადგილი [ტფილისი] :
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... სახელწოდება ქართული წიგნი,
გამოცემის, წარმოების, დისტრიბუციის... თარიღი 1931.
300 ## - ფიზიკური აღწერა
Extent LXXVIII, 348გვ. :
Other physical details [2] ჩანართი ;
Dimensions 21სმ.
490 ## - სერიის ცნობა
Series statement ქართული კლასიკური მწერლობა
500 ## - ზოგადი შენიშვნა
General note ფრონტისპისი: დავით გურამიშვილი. თხზულებათა სრული კრებული. ტექსტი. გამოკვლევა. ლექსიკონი.
501 ## - შენიშვნა თანმხლებ მასალაზე
With note ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.<br/>ყდაზე: „V გამოც.“<br/>ფორზაცზე: „ი. გრ. 1931 2/IV. აქ ქაცვია მწყემსი სრულადაა, 205. „მე“, გვ. 320. ახალი მასალა დ. გურამიშვ. იხ. „ლიტ.-საქართ.“, 1940 წ., № 20. ლექსები არ უნდა დაეყოთ! (ავტორს ასე არა აქვს გვ. 130, 132, 137? 1. ბაქო, 126. 2. საბაოთი, 160. 3. ლექსი აბაშელისებური, 150. წყაროები – 320“.<br/>შმუცტიტულზე: „შეცდომა (ერთ სტრიქონს თუ ორად აკეთებთ რიგიანად მაინც გადასხით?) გვ. 130, 132, 137“.<br/>თავფურცელზე: „ი. გრ. 1931 წ.“<br/>თავფურცელის შემდეგ ჩართულ პირველ პორტრეტზე მიწერილია: „პოეტი ერთ ალაგას ამბობს, „ჩემი უქოჩრო თავითო“ ე. ი. მელოტი ყოფილა. ი. გრ.“ მეორე პორტრეტზე: „დ. გურამიშვილის ეს სურათი პირველად დაიბეჭდა „დროების“ დამატებაში, 1909 წ., № 49. წერილი ამ სურათის გარშემო. გაზ. „დროება“, 1909 წ., № 275. ეს ცნობა ჰქონია ალ. ბარამიძეს. გვ. 319“.<br/>გვ. 17. მე-4 სტროფში ხაზგასმულია სტრიქონი და მიწერილია: „ი. ჭ.“.<br/>გვ. 21. მოხაზულია მე-3 სტროფი არშიაზე: „იხ. ცნობილი ლექსი. ამის მიბაძვა“.<br/>გვ. 48. მე-2 სტროფში ხაზგასმულია: „დამარქო?!“, გასწვრივ: „სარქველი“<br/>გვ. 50. მე-3 სტროფში ხაზგასმულია: „ერქვანთ“, გასწვრივ: „გუთანი“.<br/>გვ. 51. მე-3 სტროფში ხაზგასმულია: „გიტყებდე“, გასწვრივ მიწერილია: „ტყება“, ხაზგასმულია: „მჯიღო“. მიწერილია; „მუშტი“. ხაზგასმულია: „ვარსამისა“. გასწვრივ მინაწერი: „დალაქი“.<br/>გვ. 152. ბოლოდან მე-5 სტრიქონი ხაზგასმულია, არშიაზე წერია: „ამას კიდევ იმეორებს“.<br/>გვ. 165. ხაზგასმულია: „იროკა, ისამა“. არშიებზე მინაწერები: „სამაია (სამის ცეკვა). როკვა (ორის ცეკვა). იცეკვა“.<br/>გვ. 201. 1-ლ სტროფში ხაზგასმულია: „თხაპაო, (სისხლით ქვეყანა თხაპაო)“. არშიაზე: „სხვა გამოცემებში (1911 წ.) შეცდომით „ყლაპაა“. გვ. 160“.<br/>გვ. 223. ხაზგასმულია მე-2 სტროფის რითმული დაბოლოებები და მიწერილია: „მაჯამა“.<br/>გვ. 263. მე-2 სტროფში აღნიშნულია: „მდებელი“. გასწვრივ ფანქრით: „მდებალი(?)“.<br/>გვ. 305. მოხაზულია მთელი სტროფი გურამიშვილის ლექსიდან და არშიაზე: „აკაკი“.<br/>გვ. 315. მე-2 სტრიქონში ხაზგასმულია: „ვინმე გალლმა“. არშიაზე: „(გ. ლეონიძე)“.<br/>გვ. 320. დაბეჭდილია ლიტერატურა გურამიშვილის შესახებ. ბიბლიოგრაფია. არშიებზე მინაწერები: „პავლო ტიჩინამ დასწერა პოემა გურამიშვილზე. აკლია: „ნ. ბერძნიშვილის წერილი, რომელიც ამბობს ზუბოვკა კი არა დუბოვკა უნდაო. ლ. ქიაჩელი. „დ. გურამიშვილი“ (იხ. „სახალხო გაზეთი“, 1913 წ., № 816. 817)“.<br/>აქვე მოხაზული აღწერილობა № 12. „ალ. ხახანაშვილი. „Очерки по истории груз. словесности, III.“ მიწერილია: „Кавк. Вестник“, 1900, № 8. მოხაზულია: აღწერილობა № 15. Гр. Гарели. Поэт Гурамишвили... მიწერილია: „(გრ. ჯაფარიძე)“.<br/>გვ. გვ. 326–338. ლექსიკონში ხაზგასმულია: „ზატიკი – განთავისუფლება“, გასწვრივ მიწერილია: „ზადიკი – აღდგომა (სომხ.)“. ხაზგასმულია: „ზღურბლი“, მიწერილია: „ქანი“. ხაზგასმულია: „თათუხი 94, 3. ზანდური, სამინდალი“. გასწვრივ დასმულია კითხვის ნიშანი და მიწერილია: „პური არ არის?“ ხაზგასმულია: „იროკა – იცეკვა“, არშიაზე: „ორმა იცეკვა“. ხაზგასმულია: „სამა იცეკვა“. გასწვრივ „სამაია“. ხაზგასმულია: „კოჭობი – პატარა ქოთანი“. არშიაზე: „უეჭველად თიხის ქოთანი და ისიც უყურო“. ხაზგასმულია: „კოწახური (ხე)“. არშიაზე: „Барбарис“. ხაზგასმულია: „ლაბადა – ყაბაჩა, პატარა კაბა“, არშიაზე: „юбка“. ქვედა არშიაზე მიწერილია: „მდობელი – და-“ ხაზგასმულია: „მჭახედ, ცხარედ“ – არშიაზე: „მჭახე ხმით – ხმა გამყივარი“. ხაზგასმულია: „ნატისუნი – ნატისული“. ქვედა არშიაზე: „ნატისუსალი (ილია)“.<br/>ასო „ს“-ზე დაწყებული სიტყვების წინ ჩამატებულია: „საბაოთი 162“.<br/>გვ. 336. ხაზგასმულია: „ყომარბაზობა. თამაში (ბანქოსი ნარდის...)“ გასწვრივ მიწერილია: „ნარდიც შიგ შედის“. ხაზგასმულია: „ყუვი ყუთი“. გასწვრივ: „ყუითუკი“. ხაზგასმულია: „შუშპარი თამაშობა“, გასწვრივ მიწერილია: „მე კოჭს ვთამაშობ“ (იხ. ბანქო)“. ხაზგასმულია: „ძეძვი – ეკლიანი ჯაგი“. არშიაზე: „ჩემს საათნოვადან გაუკეთებია“. ხაზგასმულია: „ხუთი – ნატვრის თვალი, გველის ქვა“. ქვედა არშიაზე: „უეჭველად უნდა იყოს ხუთო“.<br/>გვ. 341. მოხაზულია ცნობები სოფ. ზუბოვკის შესახებ, გასწვრივ მინაწერი: „უნდა დუბოვკაო. იხ. ნ. ბერძნიშვილი. „Кав. Кален.“, 1869. ი. გრ.“<br/>ყდის მეორე გვერდზე: „გ“-ს რეცენზია ამოჭრილი გაზეთიდან, მინაწერით: „დროშა“, 1931, № 19–20“.<br/>მეორე ცალის ფორზაცზე: „გათათხა, 159, 324“.<br/>
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ქართული ლიტერატურა
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 18492
Personal name ბარამიძე, ალექსანდრე,
Relator term რედაქტორი
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 26776
Personal name იორდანიშვილი, სოლომონ,
Relator term რედაქტორი
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type წიგნი
Holdings
ჩამოწერის სტატუსი დაკარგული ეგზემპლარის სტატუსი კლასიფიკაციის წყარო ან თაროზე გაწყობის სქემა დაზიანების სტატუსი არ გაიცემა მუდმივი მდებარეობა (დაცვის ადგილი) ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი შეძენის თარიღი გაცემათა რაოდენობა სრული შენახვის შიფრი შტრიხკოდი ბოლო ოპერაციის თარიღი ეგზემპლარის მიმდევრობითი ნომერი (კეტერი?) ფასის ძალაში შესვლის თარიღი ეგზემპლარის სახეობა თაროზე განთავსების ადგილი
  შესამოწმებელია       ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 20/05/2020   821.353.1-11 2020-130137 20/05/2020 2K17 20/05/2020 წიგნი საცავი. 1 კორპ.
  შესამოწმებელია       ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 20/05/2020   821.353.1-11 2020-130138 20/05/2020 2K8917 20/05/2020 წიგნი საცავი. 1 კორპ.
  შესამოწმებელია       ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 13/02/2021   821.353.1-11 2021-3695 13/02/2021 2K29874 13/02/2021 წიგნი საცავი. 1 კორპ.
  შესამოწმებელია       ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 13/02/2021   821.353.1-11 2021-3696 13/02/2021 2K320 13/02/2021 წიგნი საცავი. 1 კორპ.
          ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი 30/10/2019   894.63 გ-96 2019-34342 30/10/2019 3215 30/10/2019 წიგნი  
          ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი 30/10/2019   894.63 გ-96 2019-34343 30/10/2019 4069 30/10/2019 წიგნი  
          ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი 30/10/2019   894.63 გ-96 2019-34344 30/10/2019 3369 30/10/2019 წიგნი  
          ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი 30/10/2019   894.63 გ-96 2019-34345 30/10/2019 4320 30/10/2019 წიგნი  

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას