<![CDATA[ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა : National Scientific Library Search for '(su:{ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკის კატალოგები}) and su-to:Fachliteratur and su-to:Technik. and su-to:Technik.']]> http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=%28su%3A%7B%C3%A1%C2%83%C2%9C%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%A3-%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%9D%C3%A1%C2%83%C2%A0%C3%A1%C2%83%C2%99%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%A1%20%C3%A1%C2%83%C2%A1%C3%A1%C2%83%C2%90%C3%A1%C2%83%C2%AF%C3%A1%C2%83%C2%90%C3%A1%C2%83%C2%A0%C3%A1%C2%83%C2%9D%20%C3%A1%C2%83%C2%91%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%91%C3%A1%C2%83%C2%9A%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%9D%C3%A1%C2%83%C2%97%C3%A1%C2%83%C2%94%C3%A1%C2%83%C2%99%C3%A1%C2%83%C2%98%C3%A1%C2%83%C2%A1%20%C3%A1%C2%83%C2%99%C3%A1%C2%83%C2%90%C3%A1%C2%83%C2%A2%C3%A1%C2%83%C2%90%C3%A1%C2%83%C2%9A%C3%A1%C2%83%C2%9D%C3%A1%C2%83%C2%92%C3%A1%C2%83%C2%94%C3%A1%C2%83%C2%91%C3%A1%C2%83%C2%98%7D%29%20and%20su-to%3AFachliteratur%20and%20su-to%3ATechnik.%20and%20su-to%3ATechnik.&format=rss2 0 20