მეხილეობა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=28 RSS feed for public list მეხილეობა Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи / by Шайтан, Иван Миронович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=98046 Важнейшие плодовые растения / by Бахтеев, Ф. Х. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167229 Интенсивные приемы размножения и возделывания плодовых культур и винограда : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107535 Определитель основных вредителей плодового сада / by Зинковская, Людмила Александровна http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141837 Справочник садовода / by Васюта, Василий Михайлович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114753 მასალები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის : by ჯავახიშვილი, ივანე, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155497 მეხილეობის აგროწესები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25956 მეხილეობის აგროწესები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70293 მეხილეობის საცდელი სადგურის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43336 მეხილეობის საცდელი სადგურის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43337 მეხილეობის საცდელი სადგურის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43339 მეხილეობის საცდელი სადგურის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43340 საქართველოს მეხილეობა : ტ. 1 / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11348 საქართველოს მეხილეობა : ტ. 2 / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11349 საქართველოს მეხილეობა = Плодоводство Грузии = Horticulture of Georgia : ტ. 3 : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11350 საქართველოს მეხილეობა = Плодоводство Грузии = Horticulture of Georgia : ტ. 4. : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11353 საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო ინსტიტუტის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32794 საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო ინსტიტუტის შრომები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32763