ოქრო მოპოვება, რეგულაციები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=37 RSS feed for public list ოქრო მოპოვება, რეგულაციები Theophilus Presbyter und die mittelalterliche Goldschmiedekunst / by Brepohl, Erhard http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=193208 Theorie und Praxis des Goldschmieds : by Brepohl, Erhard http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=193189 Аналитическая химия благородных металлов : by Бимиш, Ф. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158618 Аналитическая химия благородных металлов : by Бимиш, Ф. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158619 Минералы благородных металлов : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150531 Один из памятников первостепенного значения грузинской чеканки в Сванети : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30808 Промышленные изделия из благородных металлов и сплавов : by Хаяк, Г. С. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138678 ბექა ოპიზარი / by ხუსკივაძე, ლეილა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28340 მადნეული კანონზე მაღლა / by გუჯარაიძე, ნინო http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13120 მასალები მესხეთ-ჯავახეთის ეთნოგრაფიული შესწავლისათვის : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17916 ოქროს მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24048 ოქროს მოპოვების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13106