ეთნოლოგია-ანთროპოლოგია - ურთიერთმიმართების საკითხები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=44 RSS feed for public list ეთნოლოგია-ანთროპოლოგია - ურთიერთმიმართების საკითხები An overture to social anthropology / by Murphy, Robert Francis, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84005 Anthropological research : by Pelto, Pertti J. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73972 Conformity and conflict : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70475 Cultural anthropology : by Crapo, Richley H. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=194378 Cultural anthropology / by Friedl, John http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129282 Cultural anthropology / by Haviland, William A. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153249 Culture in process / by Beals, Alan R. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84228 Instructor's manual to accompany Cultural and social anthropology / by Frost, Janet O. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129006 Issues in cultural anthropology : by McCurdy, David W. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78414 The Human experience : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84267 The human portrait : by Friedl, John http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74194 The human portrait : by Shick, Susan Dwyer http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66547 კავკასიის ათროპოლოგია და ეთნოლოგია : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110263 რელიგიური ფაქტორის გავლენა ეთნოკულტურულ იდენტიფიკაციასა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესებზე : by ხუციშვილი, ქეთევან http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165091 სვანეთის სოფელი ძველად / by ხარაძე, რუსუდან, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11155