ბიოპროდუქტები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=49 RSS feed for public list ბიოპროდუქტები Биохимия мяса и мясопродуктов : by Павловский, Петр Евгеньевич. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156338 "მწვანე ბიოორგანული რევოლუციის" საწყისებთან = At the start of "Bioorganic green revolution" / by გახოკიძე, რამაზ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23912 1,3-ჩანაცვლებულ-ტეტრა-ჰიდრო-1H-თიენო(3,4-d) იმიდაზოლ-2(3H)-ონ-4-ილიდენ-პენტანური მჟავების რთული ეთერების მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29546 5-0 დეზოზამინილ-6-0 -მეთილ-ერითრონოლიდ A-ს ახალი წარმოებულები და მათი მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28026 Analysis of foods and beverages : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159188 N-[2-(4-ფტორფენილ)-1-მეთილ]-ეთილ-N-მეთილ-N-პროპინილამინის მიღების ხერხი რაცემატის, ან მისი L -იზომერის, ან მისი მარილების სახით http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29150 Symphytum caucasicum-ის ფესვებიდან და Symphytum asperum-ის და S.caucasicum-ის ღეროებიდან ახალი ბიოლოგიურად აქტიური პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავას] მიღება http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30917 Биохимия молока и молочных продуктов : by Инихов, Георгий Сергеевич. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126697 Пиролиз древесины : by Кислицын, Алексей Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130688 Трансформация органического и биогенных веществ при антропогенном эвтрофировании озер $c [Г. А. Алябина, М. А. Барбашова, В. П. Беляков и др.]; Отв. редакторы В. Г. Драбкова, Е. А. Стравинская; АН СССР, Ин-т озероведения http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103585 Фармакология химиорецепторов каротидного клубочка / by Аничков, Сергей Викторович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211092 Экология и биологическая продуктивность Баренцева моря : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131519 ადამიანის ემბრიონის ღეროვანი უჯრედების და მათი წარმოებულების შემცველი კომპოზიციები, მათი მიღების ხერხები და გამოყენება http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32270 ბავშვთა კვების ალბუმინიანი პროდუქტის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17326 ბენზონორბორნენის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24654 ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების კონტროლირებადი გამოყოფის უნარის მქონე ბიოდეგრადირებადი მაკრომერები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31652 ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველი პროდუქტი - ნაყინი და მისი წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18000 ბიოლოგიურად აქტიური პრეპარატის "ენდომიკოფსინი-პრობიოტიკი G"მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18053 ბიოლოგიურად აქტიური საკვები პროდუქტის დამზადების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18572 ბიოლოგიურად აქტიური საკონდიტრო პროდუქტი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46966 ბიომასის ორსაფეხურიანი ანაერობული ფერმენტაციით წყალბადისა და მეთანის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16884 ბიოპრეპარატი-პრობიოტიკი და მისი მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35119 დიაბეტური ჩაის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17687 დნმ-თანმიმდევრობა, უჯრედი, ვექტორი, პოლიპეპტიდი, მისი მიღების ხერხი და ფარმაცევტული კომპოზიცია http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32695 ელექსირი "რევაზ მელქაძე" http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17350 ენდემური ჩიყვის საპროფილაქტიკო იოდის შემცველი პროდუქტის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43791 იმიდაზოლის წარმოებულების მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29370 ლეიკოციტარული ინტერფერონის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23547 მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება ცილით მდიდარი მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით : by ხვადაგიანი, ხატია http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130847 მაწვნის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17150 მცენარეული ნედლეულისაგან გრანულირებული კვების პროდუქტების წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17386 ორგანული სასუქის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22671 პიურესებრი კონსისტენციის კონსერვი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46027 პრობიოტიკი სალმონელას საწინააღმდეგოდ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32365 რძის შრატიდან სასმელის დამზადების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17129 რძის შრატიდან ცილის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17127 სამკურნალო ჩაის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17325 სამკურნალო ჩაის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17788 ყურძნის წიპწისაგან ხსნადი კვების პროდუქტის მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47154 შავი ბაიხის ჩაის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17494 ჩაის ახალი პროდუქტების ბიოქიმია-ტექნოლოგია / by ძნელაძე, ზურაბ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118384 ჩაის თხევადი კონცენტრატის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17352 ჩაის თხევადი პროდუქტი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17315 ჩაის კონცენტრატის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17464 ჩაის სასმელი და მისი მიღების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17505 ხსნადი ჩაის წარმოების ხერხი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47817 ჰიდროსაიზოლაციო პროდუქტის წარმოების ხერხი, პროდუქტი და ხერხი სამშენებლო მასალების ზედაპირის ჰიდროიზოლაციისათვის http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50440 ჰიდროქსი-აზოტშემცველი-ჰეტეროციკლური კარბონმჟავები, მათი მიკრობიოლოგიური მიღების ხერხი, მიკროორგანიზმის შტამი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23474