ქართული დიალექტები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=63 RSS feed for public list ქართული დიალექტები დიალექტოლოგიური კრებული / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133915 ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში : by გაბუნია, კახა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4922 თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია. 2 : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57405 ქართველური ენები და დიალექტები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12617 ქართლური დიალექტის ლექსიკონი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127551 ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა. ტ. 1 : ა-მ / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15507 ქართული დიალექტების ქრესტომათია ლექსიკონითურთ / by ძიძიგური, შოთა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=332538 ქართული დიალექტიკის ლექსიკონი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97164 ქართული დიალექტის ლექსიკონი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171253 ქართული დიალექტოლოგია : by ჯორბენაძე, ბესარიონ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21025 ქართული დიალექტოლოგია : 2 წიგნად. წგ.1 / by ჯორბენაძე, ბესარიონ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3883 ქართული დიალექტოლოგია. წ. 1 : by გიგინეიშვილი, ი. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27519 ქართული დიალექტოლოგიის ისტორიისათვის / by მარტიროსოვი, არამ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=389582 ქართული დიალექტოლოგიური ძიებანი : by ძიძიგური, შოთა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60091 ქართული ნორმატიული და დიალექტური მეტყველების ფონეტიკური ანალიზი = Phonetic analysis of Georgian normative and dialectal speech / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16044 ჯავახური დიალექტის სალექსიკონო მასალა / by ბერიძე,გრიგოლ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57916