გენდერი (მასალები ქართულად) http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=68 RSS feed for public list გენდერი (მასალები ქართულად) ანტიგენდერული მოძრაობების აღმასვლა ბრძოლა გენდერული თანასწორობისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65748 გენდერი და დემოკრატიზაცია : საქართველო 1991 - 2006 = Gender and Democratization : the Case of Georgia 1991-2006 / by საბედაშვილი, თამარ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3976 გენდერი-კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი : by წერეთელი, მზია, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19750 გენდერი-სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი : by კიკნაძე, თამარ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22176 გენდერის წახნაგები = Manifold angles of gender : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12515 გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესება საქართველოში : საკონფერენციო მასალები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=705 გენდერული თანასწორობის ქართული ფესვები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4283 გენდერული მეინსტრიმინგის განვითარების გეგმა / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=194214 ენა, გენდერი და ნაციონალიზმი = Language, gender and nationalism : by კიკვიძე, ზაალ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13503 საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59425 ფემინიზმის თავგადასავალი : by ფრეიზერი, ნენსი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=193766 ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში : by მარგველაშვილი, ქრისტინე http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=189234 ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა და გენდერული თანასწორობა / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149213 ქალი და კაცი საქართველოში : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253556 ქართული კულტურის გენდერული პარადიგმები : ინტერდისციპლინური და ინტერტემპორალური პერსპექტივა : by გაფრინდაშვილი, ლელა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44125 ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27652