ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=73 RSS feed for public list ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები = Basic paradigms in science and technology development for the 21st century : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188718 Analog and digital computer technology / by Scott, Norman R. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78355 Children in a digital world / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=210958 Communications / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=488270 Computer science and multiple valued logic : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489121 Current topics in informatics systems research / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=490424 Educational technology : by De Cecco, John P. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=494108 Information technology services : by Wells, Jeremy http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489095 Innovation management and new product development / by Trott, Paul http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=183490 Manual on technology transfer negotiation : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76767 Perspectives on the computer revolution / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64688 Science and technology in the new global environment : by Lall, Sanjaya http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=487878 Small country innovation systems : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=494074 Technology, management, and society : by Drucker, Peter F. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=208480 The scientific and technological revolution / by Afanasev, V. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152056 Современные информационные технологии / by Свириденко, Сергей Сергеевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54078 ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ეკონომიკური ეფექტიანობა / by გიორგობიანი, ავთანდილ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=229120 ეფექტური სწავლების ტექნოლოგიები და სტრატეგიები : by მაჭარაშვილი, ნანა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8685 თანამედროვე ტექნოლოგიური სისტემები : by შელია, ბელა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=234982 ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციაში : by ცერცვაძე, მანანა. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=494092 კომპიუტერული სისტემებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები / by დუნდუა, ალექსანდრე http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24269 საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები : by გოჯიაშვილი, ჯემალ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59194 საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=487592 საქართველოში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ჩარჩო-პროგრამა = "ICT Development Framework for Georgia" / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130939 ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების ორგანიზაცია და მართვა : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65807 უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა / by ასათიანი, ა. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15547