ქვეყნები, ტრადიციები, კულტურა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=79 RSS feed for public list ქვეყნები, ტრადიციები, კულტურა Countering illicit traffic in cultural goods : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=487557 Culture dialogue and civil consciousness : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3957 კულტუროლოგია : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26470 კულტუროლოგია / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16822 კულტუროლოგია = http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3919 The dialogue of cultural traditions : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120 Управление культурой : by Столяров, Игорь Анатольевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117280 ტრადიცია და ცხოვრების წესი / by რობაქიძე, ალ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22481 World geography : by Armstrong, David G. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89811 მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული ცეკვები რელიგიურ და სახალხო რიტუალებში : by დვალიშვილი, უჩა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=501262 ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები : by სურმანიძე, ლალი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=227426 მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ღირსშესანიშნავი ადგილების მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები = Management guidelines for world cultural heritage sites / by ფილდენი, ბერნარ მ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=716 სოციოლოგიის ელემენტარული ცნებები / by შჩეპანსკი, იან, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28089 რა არის კულტურა / by ჯიოევი, ოთარ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17618