ქართული არქიტექტურა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=91 RSS feed for public list ქართული არქიტექტურა "გამა" გვირგვინი / by აბესაძე, მერაბი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1026 100 Monuments of Nature and Material Culture of Georgia / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=491453 Architecture de la Géorgie et architecture de l'Empire byzantin à l'époque paléochrétienne : by Delvoye, Charles http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=495887 Contemporary architects of southern Caucasus : by Aliyev, Elchin http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8168 Contemporary architects of southern Caucasus : by Aliyev, Elchin http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8169 Georgien Wehrbauten und Kirchen / by Mepisashvili, Rusudan http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196290 Georgische Baukunst : by Čubinašvili, Georgij N. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=491124 Georgische Baukunst. : by Čubinašvili, Georgij N. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31476 Les traces des contacts géorgiéno-daghestanais dans les monuments de l'art monumental décoratif du Daghestan : by Debirov, P. M. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=497177 XI-XVIII საუკუნეების ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI-XII სს. / by ზაქარაია, პარმენ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14833 XI-XVIII საუკუნის ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI-XII სს. / by ზაქარაია, პარმენ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155638 Архитектура горных районов Грузии : by Джандиери, Мария Ильинична http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153467 Архитектура Грузии / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155027 Архитектура Грузии 1981-1986 : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154467 Архитектура Грузии IV-XIX века : by Беридзе, В. В. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30674 Архитектура Грузии и архитектура Византийской империи в древнехристианскую эпоху / by Дельвуа, Шарль http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151968 Архитектура Грузии от истоков до наших дней / by Джанберидзе, Нодар Шалвович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155072 Архитектура грузинского народного жилища дарбази / by Сумбадзе, Лонгиноз Захарьевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155256 Архитектура грузинского народного жилища / by Агабабян, Р. Я. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153423 Архитектура здания Института Маркса- Энгельса-Ленина в Тбилиси / by Кулата, В. Л. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175218 Архитектура Кахети : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155309 Архитектура Кахетии : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196217 Архитектура общественных и жилых зданий / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178214 Архитектура Самцхе XIII-XVI в.в. : by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153434 Архитектура Сванетии / by Лежава, Георгий Ильич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153506 Архитектура Советской Грузии = საბჭოთა საქართველოს არქიტექტურა : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86691 Архитектура Советской Грузии : by Джанберидзе, Нодар Шалвович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155076 Архитектура Советской Грузии / by Квирквелия, Тенгиз Рафаелович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155132 Архитектура Советской Грузии / by Кинцурашвили, Симон http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153485 Архитектура Тбилиси : by Джанберидзе, Нодар Шалвович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155075 Архитектура Тбилиси / by Квирквелия, Тенгиз Рафаелович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155133 Архитектура Тбилиси / by Ильина, М. И. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175194 Архитектура. Кити Мачабели - Чеканное искусство. Гурам Абрамишвилми - Музей искуств / by Кинцурашвили, Симон http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155161 Базилики Западной Грузии / by Закарая, Пармен Парнаозович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155119 Башенные сооружения Азербайждана Грузии и Дагестана и некоторые вопросы их архитектурных связей / by Мамедов, Фазил Гулам оглы http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154424 Военно-Грузинская дорога: by Долидзе, В. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175042 Грузинская архитектура "раннехристианского времени (IV-VII вв.) / by Беридзе, Вахтанг http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162977 Грузинская архитектура с древнейших времен до начала ХХ века = ქართული ხუროთმოძღვრება უძველესი დროიდან XX საუკუნის დასაწყისამდე / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153437 Грузинская культовая архитектура IV-VII веков / by Беридзе, Вахтанг http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152930 Грузинская советская архитектура : by Джаши, Н. Д. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175037 Грузинская советская архитектура / by Джаши, Николай Ушангович. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155089 Грузинский Хахульский монастырь = ხახულის მონასტერი : [Краткий очерк] : by Шугуров, Н. М. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30729 Грузинское деревянное зодчество / by Гараканидзе, Михаил Касьянович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152130 Дарбази, древнейший тип грузинского народного жилища и его место в истории архитектуры / by Сумбадзе, Лонгиноз Захарьевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163416 Дидубийский пантеон / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155099 Древнегрузинская архитектура / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153441 Жизнеописание преподобного Давида Гареджийского и Мтацмидская святого Давида церковь в гор. Тифлисе / by Мачаров, Н. (Мачарашвили, Нестор, -1931) http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66839 Из истории средневекового искусства Грузии : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155316 Илори : by Кация, Анатолий Константинович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153484 Исследование по истории груз. искусства : by Чубинашвили, Г. Н. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31478 Исследования по декоративным программам средневековых церквей Грузии в связы с Византийской монументальной живописью / by Лафонтен-Дозонь, Жаклин http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161589 К вопросу о национальной форме в архитектуре прошлого / by Чубинашвили, Г. Н. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154453 К вопросу эволюции внутреннего пространства грузинского народного жилища / by Рчеулишвили, Леван Дмитриевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163405 Колхидское жилище по Витрувию / by Сумбадзе, Лонгиноз Захарьевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163413 Комплекс Тбилисского университета / by Гедеванишвили, Леван Дмитриевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167324 Композиция купольных сооружений Грузии и Армении / by Агабабян, Р. Я. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153427 Краткие сведения о Тбилисском Сионском кафедральном соборе. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162128 Кутаиси. Гелати. Гегути = Kutaisi, Gelati, Geguti / by Меписашвили, Русудан Самсоновна http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152669 Локальные особенности раннесредневековой архитектуры стран Закавказья / by Высоцкий, А. М. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154342 Малые формы в архитектуре средневековой Грузии / by Шмерлинг, Ренэ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489775 Место памятников Тао-Кларджети в истории Грузинской архитектуры = ტაო-კლარჯეთის ძეგლების ადგილი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაში = Monuments de Tao-Klardjetie dans l,histoire de l,architecture georgienne / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153444 Мтацминда / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155216 Мцхета и его собор Свэти-Цховели : by Натрошвили, Антон Иванович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30704 Некоторые аспекты Грузинской купольной архитектуры со второй половины Х в. до конца XII в. Доклад на междунар. симпозиуме по груз. искусству в г. Бергамо (Италия) / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155032 Некоторые аспекты Грузинской купольной архитектуры со второй половины Х в. до конца XIII в. Доклад на междунар. симпозиуме по груз. искусству в г. Бергамо (Италия) / by Беридзе, Вахтанг Вуколович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155034 Некоторые вопросы строительного искусства в древней Грузии/ by Мшвениерадзе, Д. М. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175375 Нокалакеви-археополис / by Закарая, Пармен Парнаозович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155123 Об общности зодчеств Армении и Грузии в эпоху расцвета феодализма : by Арутюнян, Вараздат http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154464 Один из памятников первостепенного значения грузинской чеканки в Сванети : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30808 Окрестности Тбилиси : by Шмерлинг, Ренэ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155320 Окрестности Тбилиси : by Шмерлинг, Р. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175674 Особенности архитектурных памятников Захаридской Армении и Грузии эпохи Руставели / by Халпахчьян, Оганес Хачатурович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155275 Памятники архитектуры Грузии = ქართული არქიტექტურის ძეგლები : by Джанберидзе, Нодар Шалвович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153464 Памятники Восточной Грузии / by Закарая, Пармен Парнаозович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151948 Памятники грузинского зодчества = ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები : by Северов, Николай Павлович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31494 Памятники Грузинской архитектуры. Т.1 : by Северов, Н.П. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31468 Пантеон Мтацминда / by Ениколопов, Иван Константинович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155112 Пантеон на Мтацминда / by Ениколопов, Иван Константинович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167026 Проблема интерьера в современной архитектуре Грузии / by Гомелаури, Инна http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155058 Рельефы Шиомгвиме и их место в развитии грузинской средневековой скульптуры / by Вольская, А. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153448 Соображения о взаимоотношения между средневековой архитектурной и скульптурной Грузии и Средиземноморья / by Бошкович, Джурдже http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155038 Средневековые историко-архитектурные памятники Северной Осетии / by Тменов, Виталий Харитонович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153378 Старый Тбилиси / by Квирквелия, Тенгиз Рафаелович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=530766 Строительство и архитектура Вардзии = ვარძიის მშენებლობა და არქიტექტურა / by Мелитаури, Константин Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153494 Тбилиси : by Цинцадзе, В. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175653 Тбилиси / by Квирквелия, Тенгиз Рафаелович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155143 Тбилиси / by Беридзе, В. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174795 Тбилиси / by Квирквелия,Т. П. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175209 Тбилиси Мцхета / by Джанберидзе, Нодар Шалвович http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155074 Тбилиси. Мцхета. Гори = Tbilissi. Mtskhetna. Gori / by Гвердцители, Р. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152667 Тбилиси. Телави = Tbilissi, Telavi / by Карбелашвили, Мери Шалвовна http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152671 Театральные здания / by Цицишвили, Ираклий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161912 Цроми : by Чубинашвили, Георгий Николаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30473 ადამიანები და ძეგლები / by სოხაძე, კონსტანტინე http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155825 ადრეფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურისა და რელიეფური ქანდაკების ძეგლები : by ამირანაშვილი, ჯუანშერ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155454 ათასწლოვანი სვეტიცხოველი : by გოილაძე, ვახტანგ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6980 ანტიკური ხანის საქართველოს არქიტექტურული ძეგლები : by ლეჟავა, გიორგი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153655 არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში 1919 და 1920 წწ / by თაყაიშვილი, ექვთიმე, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15224 არქიტექტორი იური კასრაძე : by ჯაფარიძე, თეიმურაზ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155873 არქიტექტურა და იდენტობა : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134155 არქიტექტურა, ოცნება და სინამდვილე / by დავითაია, ვახტანგ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122393 არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6624 არქიტექტურის საფუძვლები : by ქადეიშვილი, ნ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149876 არქიტექტურის ტრიუმფი. ტ. 2 / by ბრაში, ნიკოლას http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14750 არქიტექტურული დეტალები / by ყიფიანი, გურამ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178363 არქიტექტურული კიბერნეტიკის შესავალი / by მოსულიშვილი, ჰამლეტ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149866 არქიტექტურული კომპოზიციის შესავალი (კომპოზიციის საფუძვლების შემეცნების მეთოდიკა) : by ფიფია, ეთერი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149875 აჭარის ხის მეჩეთები : by ჰერის-ბრანდტსი, სიუზან http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=204779 ბაგრატის ტაძარი : by ცინცაძე, ვახტანგ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162872 ბათუმის არქიტექტურული ძეგლები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9287 გელათი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163132 გორის ციხე / by მელითაური, კ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153667 დრო და სივრცე მთიან ქვეყნებში ქალაქთმშენებლობის სოციალურ-ეკონომიური მაჩვენებლების განსაძღვრისას. საქართველოს სსრ მაგალითზე / by მალაღურაძე, ჯუმბერ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155674 დუშეთი : by მანია, მაია, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=482845 ვალეს ტაძარი და მისი აღმაშენებლობის ორი ძირითადი პერიოდი / by მეფისაშვილი, რუსუდან, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30656 ვარძიის სამშენებლო-ხუროთმოძღვრული შესწავლის საკითხები / by მელითაური, კ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153668 თბილისი = Tbilisi / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=505362 თბილისი. ბორჯომი. ვარძია : by ზაქარაია, პარმენ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155655 თბილისის გამწვანებაში გამოყენებულ მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა აღწერა ბაღ-პარკების ლანდშაფტურ-ესთეტიკური შეფასება და მათი კეთილმოწყობის ღონისძიებები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23970 თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორია : by მანია, მაია, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=894 თბილისის დაკარგული გმირები. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკები = Lost heroes of Tbilisi. Soviet period mosaics : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17716 თბილისის ურბანული რეაბილიტაციის ძირითადი საკითხები / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228575 თენგიზ ჩხაიძე = Tengiz Chkaidze : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149878 კაცხის ტაძარი / by ბერიძე, ვახტანგ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30659 კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები / by ყიფიანი, გურამ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124044 კუპელჰალე = Kuppelhalle / by გენგიური, ნატო, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161985 მეტყველი დუმილი / by ყუბანეიშვილი, თ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155847 მოდერნი თბილისში = Art Nouveau in Tbilisi : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=938 მონოფიზიტური ძეგლები საქართველოში: by გაგოშიძე, გიორგი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=352 მოსახლეობა,მიწა და არქიტექტურა მთიან ქვეყნებში : by მალაღურაძე, ჯ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71630 მოწოდება მცხეთის ტაძრის განახლებისათვის ტფილისში დაარსებული კომიტეტისა და შემოწირულების მიღების შესახებ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162797 მუსლიმური ხუროთმოძღვრული ძეგლები საქართველოში : by დემურიშვილი, ნათია http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119172 მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში = Master builders in medieval Georgia / by თუმანიშვილი, დიმიტრი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8719 ოთხასი წელიწადი კალოუბნის ეკლესიის არსებობისა / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162801 პარკთმშენებლობის ისტორია : by ბეროშვილი, ვალ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=500530 პორტალები ქართულ არქიტექტურაში / by გაბაშვილი, ციალა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155613 სათეატრო არქიტექტურა საქართველოში = Theatre architecture in Georgia = Архитектура театра в Грузии / by დოლიძე, ირმა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51850 სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არქიტექტურული ძეგლები : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155778 საუკუნის ნიშანსვეტი : by გაიპარაშვილი, ზურაბ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6330 საქართველოს ანტიკური ხანის არქიტექტურა : by ყიფიანი, გურამ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153688 საქართველოს არქიტექტურა & თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები = by ლაღიძე, ნინო http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4302 საქართველოს სსრ მთავრობის სახლის არქიტექტურა / by ჯანბერიძე, ნოდარ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154988 საქართველოს ძველი ბაღები და პარკები / by გიორგბერიძე, ჯონი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6910 საქართველოს ხუროთმოძღვრების ისტორიის მოკლე ცნობები / by მალაღურაძე, ჯუმბერ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153662 სოციალისტური თბილისის ხუროთმოძღვრება / by ჯაში, ნიკოლოზ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24240 სოციალურ–ეკოლოგიური არქიტექტურა = Social-Ecologycal Architecture. by აფციაური, ვაჟა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=501377 ტფილისის სოციალისტური რეკონსტრუქციისათვის : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=322094 ქალაქების სამოსახლო ზონის არქიტექტურულ-დაგეგმარებითი ორგანიზაცია : by ბერიძე, გივი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154984 ქალაქის კონტურები : by ვარდოსანიძე, ვლადიმერ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65952 ქართლის დარბაზი = Der Georgische Hausbau. წ. 1 : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30045 ქართული არქიტეტტურის ისტორია : by ციციშვილი, ირაკლი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94991 ქართული არქიტექტურის გზები = Пути грузинской архитектуры / by ჩუბინაშვილი, გიორგი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153708 ქართული არქიტექტურის ძეგლები : by ჯანბერიძე, გიორგი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155867 ქართული მატერიალური კულტურის ძეგლები აჭარაში / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153690 ქართული საბჭოთა არქიტექტურა : by ჯანბერიძე, გიორგი, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21240 ქართული საბჭოთა ხუროთმოძღვრება / by ბერიძე, ვახტანგ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155490 ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI -XVIII სს : by ზაქარაია, პარმენ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14831 ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XVIII სს. / by ზაქარაია, პარმენ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155645 ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია / by აბრამიშვილი, გურამ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153527 ქუთაის-გელათის მუზეუმ-ნაკრძალი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155837 შიდა ქართლი [ IV ] : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5687 ციკლური დიალექტიკა და არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები / by დუნდუა, თედო, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=218757 ძველი თბილისი : by გერსამია, თამაზ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155623 ძველი თბილისი : by ბერიძე, რევაზ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155599 ძველი თბილისის ქუჩებსა და ქუჩაბანდებში : by კვირკველია,თენგიზ. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59219 ჯოვანი სკუდიერი და საქართველო = Giovani Scudieri and Georgia : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176603