სუფიური ორდენი ჩრდილო კავკასიაში და პანკისის ხეობაში http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=92 RSS feed for public list სუფიური ორდენი ჩრდილო კავკასიაში და პანკისის ხეობაში Reassessment of geostrategic threats from the North Caucasus for Georgia's foreign policy / by Clifford, Bennett http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43604 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17381 Вайнахи : by Анчабадзе, Г. З. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114689 Ислам на Северном Кавказе / by Авксентьев, Анатолий Васильевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=507018 Суфизм в контексте мусульманской культуры : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=510540 Суфизм и агиография в Казахстане / by Кусаинов, Шахимарден http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=101836 Суфизм и идеология национально-освободительного движения : by Яндаров, Андарбек Дудаевич http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=510545 Суфийские ордены в исламе / by Тримингэм, Джон Спенсер http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=510541 Теория и практика сельского строительства на Северном Кавказе : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117837 კავკასიის ისტორიული გეოგრაფიის ნარკვევები : by ზედელაშვილი, სარდიონ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122453 პანკისი = Pankisi : by მამისიმედიშვილი, ხვთისო http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=191 პანკისის ხეობა : by მარგოშვილი, ლეილა, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22465 საქართველო ჩრდილო კავკასიაში : by კვახაძე, ალექსანდრე http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=204952 საქართველოს სსრ ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან (1921 - 1941 წ.წ.) / by თოგოშვილი, მერი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=214103 სტატიები და საარქივო მასალები თუშეთსა და თუშებზე : by შავხელიშვილი, აბრამ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=500587 უბიხური ენა / by ჯანაშია, რუსუდან http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23921 ქართველთა და ჩრდილოკავკასიელთა ეთნიკური მატერიალური კულტურა : by ბახია-ოქრუაშვილი, სალომე, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170770 ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორიის ნარკვევები : ნაკვეთი I / by ანჩაბაძე, ზურაბ, http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28120