000 01286nam a22002057a 4500
003 Ge_NSL
005 20190926171941.0
008 131022s1929 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 _ageo
080 _a902.6(479.22)
100 _9307
_aთაყაიშვილი, ექვთიმე,
_gისტორიკოსი,
_d1863-1953
_cისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე,
245 _aსომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები. ნაწ.2 /
_cექვთიმე თაყაიშვილი.
260 _aთბილისი,
_c1951.
300 _a153-175 გვ. :
_bილ.
500 _aცალკე ამონაბეჭდი: სტალინის სახ. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 43. 1951.
500 _a168-175 გვ. ილუსტრირებულია.
653 _aუძველესი ქართული წარწერები
856 _uhttp://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/582
_yბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი
942 _2udc
_cBK
999 _c11648
_d11648