000 02460nam a22002297a 4500
999 _c209679
_d209677
003 Ge_NSL
005 20180924115744.0
008 180924s2005 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 _ageo
080 _a550.3
100 _aდევიძე, მარინა
_971848
245 _aარამდგრადი ხახუნის პროცესში მექანიკური არამდგრადობის ტრიგერირება და სინქრონიზაცია ელექტრომაგნიტური ველის გავლენით :
_b04.00.22 - გეოფიზიკა; დისერტაცია ფიზიკა-მათმატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად /
_cმ. დევიძე ; სამეც. ხელმძღვანელები: ფიზიკა-მათემატიკის და ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი თამაზ ჭელიძე ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ ლურსმანაშვილი ;საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი . .
264 _aთბილისი ,
_c2005.
300 _a99 გვ. :
_bნახ.
505 _aბიბლიოგრ.: გვ.94-99
653 _aგეოფიზიკა
653 _aდისერტაცია
700 _aჭლიძე, თ.
_eსამეცნიერო ხელმძღვანელი
_971849
700 _aლურსმანაშვილი, ო.
_eსამეცნიერო ხელმძღვანელი
_971850
710 _aსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
_967401
942 _2udc
_cBK