000 02204nam a22002897a 4500
003 Ge_NSL
005 20151216151820.0
008 150625c20119999ge ||||| |||| 00| 0 eng d
022 _a1512-1127
041 _aeng
080 _a55(05)
245 _aსაქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი = Journal of the Georgian geofhisical society :
_c[სარედ. კოლეგია: კ. ქართველიშვილი (მთ. რედაქტორი), ბ. ბალავაძე, ა. გველესიანი და სხვა].
_b2011/2012 /
260 _aთბილისი :
_bგეოპრინტი,
300 _av. :
_bill.
440 _aსერია ა. დედამიწის ფიზიკა
500 _a გამოცემა გამოდის სხვადასხვა სერიით: სერია ა. დედამიწის ფიზიკა და სერია ბ. ატმოსფეროს, ოკეანესა და კოსმოსური სხივების ფიზიკა ტ. 1-4, ატმოსფეროს, ოკეანესა და კოსმოსური პლაზმის ფიზიკა ტ. 5-დან.
520 _aრეზიუმე რუსულ, ქართულ ენებზე.
546 _aტექსტი ინგლისურ ენაზე.
653 _aპერიოდიკა
653 _aგეოფიზიკა
653 _aდედამიწის ფიზიკა
700 _aქართველიშვილი, კ.
_eმთავარი რედაქტორი
_942221
710 _a ივ. ჯავახიშვილის სახელოტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
710 _aსაქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
710 _aმ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
942 _2udc
_cCR
999 _c34449
_d34449