000 02261nam a22002777a 4500
003 Ge_NSL
005 20160524161604.0
008 160513s1998 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 _ageo
080 _a902.4+904](479.22)
245 _aფეოდალური საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები. VI :
_bეძღვნება გიორგი ლომთათიძის ხსოვნას, მისი დაბადებიდან 90 წლისთავზე /
_c[რედ. : რ. რამიშვილი, ბ. ჯორბენაძე ; რეცენზენტები : ც. ჩიკოიძე, მ. ჩხატარაშვილი] ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი.
264 _aთბილისი :
_bმეცნიერება,
_c1998.
300 _a164 გვ. :
_bპორტრეტი, XLVI ტაბ.
500 _aშემოკლებათა განმარტება : გვ. 111 ტაბულების აღწერილობა : გვ. 112-117
504 _aთითოეულ სტატიას მოჰყვება ბიბლიოგრაფია
520 _aრეზიუმე რუსულ, ინგლისურ ენაზე
653 _aარქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
653 _aსაქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები
700 _aრამიშვილი, რ.
_eრედაქტორი
700 _947505
_aჯორბენაძე, ბ.
_eრედაქტორი
700 _aჩიკოიძე, ც.
_eრეცენზენტი
700 _aჩხატარაშვილი, მ.
_eრეცენზენტი
710 _917829
_aსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
710 _948635
_aარქეოლოგიური კვლევის ცენტრი
942 _2udc
_cBK
999 _c56894
_d56894