000 01373nam a22001817a 4500
005 20160301155436.0
008 130403s1973 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
040 _aGe_NSL
041 _bgeo
080 _a 821.353.1 + 821.353.1-32
100 _916028
_aლორთქიფანიძე, ნიკო,
_gმწერალი,
_d1880-1944
_cმწერალი,
245 _aთხზულებანი : 4 ტომად. ტ. 1 : მოთხრობები, 1905-1913 /
_c[სარედ. კოლ.: გ. გვერდწითელი, მ. ლორთქიფანიძე, გ. მიქაძე და სხვ. ; რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ისტორიის ინ-ტი ; ტომი გამოსაც. მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო ს. ყუბანეიშვილმა ; ტომის რედ. გ. გვერდწითელი].
260 _aთბ. :
_bსაბჭოთა საქართველო,
_c1973.
300 _a513 გვ.
500 _aბ. ჟღენტის შესავალი წერილით-"ნიკო ლორთქიფანიძე"
653 _aქართული მხატვრული პროზა
942 _2udc
_cBK
999 _c9475
_d9475