ხოშტარია, დავით

თბილისის ძველი სასტუმროები = Old hotels of Tbilisi / დავით ხოშტარია. - თბილისი : არტანუჯი, 2011. - 138 გვ. : ფოტ.

საძიებლები: გვ. 127-135.

ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ.


პარალ. თავფურ. და რეზ. ინგლ.

9789941421280

თბილისის სასტუმროები ისტორია

640.4+728.51](479.22-25)(09)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას