ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

თეიმურაზ I, ქართლ–კახეთის მეფე, 1589-1663

ვარდ-ბულბულიანი / ნათქვამი პირველის მეფის თეიმურაზისაგან ; წინასიტყვ.: პ.უ. [პეტრე უმიკაშვილი]. - გამოც არსენ კალანდაძის და ამხ-გან, 1875 - 16 გვ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. № 1826- თავფურცელზე: „იშვიათია. ი. გრ.“ იქვე: „პ. უმიკაშვილისა“.

ქართული ლიტერატურა

821.353.1-11
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.