ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

იოსელიანი, შალვა

სიმღერები მზიური საბჭოთა აჭარის ბედნიერ ახალგაზრდობას / შალვა იოსელიანი. - აჭარის სახელგამი და სტ.-ლიტოგრაფია, 1937. - 27გვ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. № 2009-2010- ფორზაცზე: „ი. გრ. 1937. 29/X, ტფილისი.“

ქართული ლიტერატურა

821.353.1-1
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.