ბებელი, ავგუსტ, 1840-1913

დედაკაცი და სოციალიზმი : 50-ე გერმანულ საიუბილეო გამოცემასთან შედარებული / ავგუსტ ბებელი ; თარგმ.: რ. რაჟდენიძე, გ. მუმლაძე. - გამოცემა მ. კალანდაძისა, 1912 - [3], 706, VI გვ. : 1 გვ. პორტ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „დიდ სოსოს! მივიღე არა დედაკაცი, არამედ ქალი და ისიც სოციალიზმ ჩამოცლილი. გ. მუმლაძე. 31/X–22 წ.“

ქალთა საკითხი სოციალიზმი

396.9 141.82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას