ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

მელიქსეთ-ბეგი, ლეონ, 1890-1963

სომხური "ეპისტოლეთა წიგნის" ახალი ვარიანტი და პეტრე იბერიელის მოწაფე იოანე მაიუმელი / ლ. მელიქსეთ-ბეგი. - 1941. - 43-80 გვ.

ცალკე ამონაბეჭდი: საქართველოს სახელმწ. მუზეუმის მოამბე.XI - B, 1941.

სომხური ხელნაწერები

091(=19)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.