ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

გოგიშვილი, პაატა

წონათა ოპტიმიზაციის მეთოდების შედარებითი ანალიზი და განზოგადება ნეირონულ ქსელებში : ავტორეფერატი ინფორმატიკის დოქტ. აკად. ხარისხის მოსაპოვებლად / პაატა გოგიშვილი ; [საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)]. - 2013. - 35 გვ.


პარალელური ტექსტი ინგლ. ენაზე.

ინფორმატიკა ავტორეფერატი

004 (043)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.