პოეტ-აკადემიკოს ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი ტ. 1, ნაწ. 2 : ქართული წიგნები / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ; შემდგენლები: თ. მაჭავარიანი, თ. ნაკაშიძე, ლ. ხევსურიანი, ნ. გრიგორაშვილი ; სარედაქციო კოლეგია: ს. ხადური, ა. ციციშვილი, ს. ხუციშვილი (პასუხისმგებელი რედაქტორი) ; პირველი ტომის აღწერაში მონაწილეობდნენ: მ. ყურაშვილი, ქ. გუგუშვილი, მ. სიტატიშვილი. - მეცნიერება, 1979. - 250 გვ.

სულ გამოცემულია ტ.1-ის 3 ნაწილი. პირველ ნაწილს სატიტულო გვერდზე არ აწერია რომ ეს არის 1 ნაწილი. პოეტ-აკადემიკოს ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1, [ნაწ.1.], ტ. 1, ნაწ.2., ტ. 1, ნაწ.3.


გრიშაშვილი, იოსებ, 1889-1965 პოეტი-აკადემიკოსი,

პირადი ბიბლიოთეკების კატალოგები ქართული წიგნები პირადი ბიბლიოთეკები საქართველოში გრიშაშვილი, იოსებ

017.2 + 027.1](479.22) + 002.2(479.22) + 821.353.1(092გრიშაშვილი, ი.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას