ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Stochastic modeling and analysis of manufacturing systems / David D. Yao, ed. - Springer, 1994, 1994. - XIII, 360 S. - Springer series in operations research .

3540943196 0387943196

მოდელირება და ანალიზი საწარმოო სისტემები

331.03.242
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.