ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

კიკვიძე, აბელ, 1904-1980

დავით აღმაშენებელი / აბელ კიკვიძე ; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - 1942. - 56 გვ. ; 17 სმ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანზე: „დავით აღმაშენებელმა ანი გაუნთავისუფლა სომხებს თურქებისაგან, გვ. 20; მოქალაქენი, 24; ივ. ჯავახიშვილის ხელთმა, 17“.


დავით IV აღმაშენებელი, საქართველოს მეფე, 1073-1125

საქართველოს ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია ქართველი მეფეები დავით აღმაშენებელი

929.731(479.22)(დავით IV აღმაშენებელი) 94(479.22)"1073-1125)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.