ეროვნული სამუშაო შეხვედრა "ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და პარტნიორობის ინსტრუმენტი" : ანგარიში, საქართველო 14-15 ივლისი, 2008 / მწვანე ალტერნატივა. - 2008]. - 127 გვ.

ევროკავშირი - საქართველო

341.217(4) 339.923:061.1(4)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას