ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი - საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში. - მწვანე ალტერნატივა, 2013. - 28 გვ.

ევროკავშირი - საქართველო

[339.923:327](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას