მოდიანო, პატრიკ

დორა ბრუდერი : რომანი / პ. მოდიანო ; ფრანგულიდან თარგმნა გიორგი ეკიზაშვილმა. - აგორა, 2015 - 189 გვ.

9789941937989

ლიტერატურა ფრანგული ლიტერატურა ფრანგული პროზა ფრანგული რომანი

821.133.1-94

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას