ჩარკვიანი, ირაკლი, 1961-2006

საავტორო სვეტები ; ინტერვიუები / ირაკლი ჩარკვიანი ; [რედ. მარიკა ბაკურაძე]. - ინტელექტი, [2011]. - 156 გვ.

978-9941-430-97-8

ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა მოგონებები დიალოგები

821.353.1-94+821.353.1-83

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას