ასტრონომიული კალენდარი : (წელიწდეული) 2008 / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ; რედ. შ. საბაშვილი. - ინტელექტი, 2008. - 129 გვ. : ცხრ. - აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ;, 48. .

ასტრონომიული კალენდარი

52(059)"2008"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას