ჯოხაძე, გ.

ავტომოტოტრანსპორტის ზოგიერთი ტექნიკური მონაცემების მოკლე ცნობარი / გ. ჯოხაძე, ვ. რჩეულიშვილი, შ. დავითაშვილი. - ინტელექტი, 2000. - 199 გვ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 199.

ავტომოტოტრანსპორტის ტექნიკური მონაცემები ავტოტრანსპორტის დაზღვევა ცნობარი

656.13(035) 368.212

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას