ელიავა, ირაკლი, 1928−

მოკლე ზოოლოგიური ლექსიკონი / ი. ელიავა ; [რედ. : რ. ჟორდანია, ი. ქორქია]. - თბილისი : ჯისიაი, 2001. - 245 გვ.

9992821647

ზოოლოგია ლექსიკონი

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას