ბარათაშვილი, სულხან,

საქართველოს ისტორია : რვეული 3 : საშვალო საუკუნეთა ისტორია : (არაბთა შემოსევიდან სელჩუკთა მფლობელობისაგან გათავისუფლებამდი) / თავადის ს. ბარათაშვილისა ; ნათარგმნი ს. ხუნდაძის მიერ. - ქუთაისი : ქუთაისის ამხანაგობის გამ-მა, N 22, 1913 (იოს. ხელაძის სტ.).. - 141, [1] გვ..

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანზე: „III გვ. 73. პოეტები“.
ბარათაშვილი, ს[ულხან].


საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია არაბობა საქართველოში

94(479.22)"05/14"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას