დესერტი ფუტკრის პროდუქტებით = DESSERT WITH BEE-FARMING PRODUCTS : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2014 6204 B : (51) A 23 G 3/00 (IPC, 2006) / დოდო თავდიდიშვილი, ცირა ხუციძე, ნინო მინაძე, მანანა ფხაკაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2014 11 25 #22. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; მუხლები:1 დამოუკიდებელი.

- პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

დესერტი მას.%-ში, შეიცავს: 40-50 ხილ-კენკრას ან ხილ-კენკრის წვენების კუპაჟს, 8-10 წყალს, 10-20 ჩაის ნაყენს, 14-16 თაფლს, 10-12 სიმინდის ფქვილს და 4-6 ყვავილის მტვერს.

6204 ge B 2014-11-25 published Sakpatenti

კვების მრეწველობა საკონდიტრო წარმოება მეფუტკეობა სასმელები

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას