ავალიშვილი, ზურაბ, 1874-1944

ჯვაროსანთა დროიდან : ოთხი საისტორიო ნარკვევი / ზურაბ ავალიშვილი ; [რედ. : გ. მამულია] ; რუსთაველის საზოგადოება. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1989. - 113 გვ. : პორტრ. - რუსთაველის საზოგადოება. .

ერთი ჯვარის გარშემო;
გარშემო ერთი ომისა;
ტრაპიზონის საქმე;
სხივი დასავალისა.

ისტორია საქართველოს ისტორია საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია ჯვაროსნული ლაშქრობები

94(479.22)"05/14"+94(100)"1096-1270"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას