გამსახურდია, კონსტანტინე, 1893-1975

[დიდი იოსები ; ქოსა გახუ] / კონსტანტინე გამსახურდია. - თბილისი : ლიტერატურა და ხელოვნება, [1967]. - 119 გვ.

ქართული ლიტერატურა ქართული მოთხრობები

821.353.1-32

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას