ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Carter, Gordon R.

The electromagnetic field in its engineering aspects / Gordon R Carter. - London : Longmans, 1962. - ix, 360 p.

ფიზიკა ელექტრომაგნეტიზმი ელექტრომაგნეტიზმი და მისი საინჟინრო ასპექტები

537:62
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.