ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Национальные биографические словари зарубежных стран : Азия. Африка. Австралия и Океания : Аннотированный библиографический указатель / Государственная библиотекака СССР им. В. И. Ленина. - 1987. - 51 с.

ნაციონალური ბიოგრაფიული ლექსიკონი აზია აფრიკა ავსტრალია-ოკეანია ბიბლიოგრაფიული მაჩვენებელი

016:015[5+6+93/96
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.