გურული, ვახტანგ, 1953−

საქართველოს კომპარტიის მოღვაწეობა ისტორიულ-პარტიული მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის (1921-1941) / ვახტანგ გურული ; [რედ. : გ. ციციშვილი]. - თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1988. - 142 გვ. ; 19 სმ.

ბიბლ.: გვ. 115-141.


რეზ. რუსულ ენაზე.

40გვ.

საქართველოს კომპარტიის ისტორია ისტორიულ-პარტიული მეცნიერების ჩამოყალიბება

329.15(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას