ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ვადაჭკორია, დოდო

ბასარა და ტარაბისო : [მოთხრობები] / დოდო ვადაჭკორია ; [მხატვ. : თამარ ფოცხიშვილი]. - ნაკადული, 1989. - 115 გვ. ; 29 სმ.

70კ.

82-93:821.353.1-32
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.