ხაჭაპურიძე, გიორგი, ისტორიკოსი, მეცნიერი, 1892-1957

საქართველოს XIX და XX საუკუნეთა ისტორია / გ. ხაჭაპურიძე. - თბილისი : სახელგამი, სასწ.-პედ. სექტორი, 1940. - 204 გვ.

კანზე: „166 ცალი დაიბეჭდა.“
იქვე: „ა. ჭ. 19“.
გვ. 19. ხაზგასმულია: „კავკასიის კრებული, ტ. XXIII, გვ. 11-19“ და მიწერილია: „ა. ჭ. წერ“.


საქართველოს ისტორია, XIX ს. საქართველოს ისტორია, XX ს.

94(479.22)"18" 94(479.22)"19"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას