დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერა : დამხმარე პრაქტიკული სახელმძღვანელო მასობრივი ბიბლიოთეკებისთვის / საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა, თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და ბიბლიოგრაფიის კათედრა ; [შემდგ. : გ. თაყნიაშვილი ; რედ. და პმგ გამოშვებისთვის ს. პულუზაშვილი]. - 1997. - 80 გვ. ; 21 სმ.


თავფურცელი და ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

[1ლ.]

საბიბლიოთეკო საქმე დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერა პრაქტიკული სახელმძღვანელო

025.32(076.5)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას