ელიავა, ირაკლი, 1928−

ეკოლოგიის საფუძვლები / ი. ელიავა, გ. ნახუცრიშვილი, გ. ქაჯაია ; [რედ. : გ. მჭედლიძე]. - თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1992 - 368 გვ. ; 20 სმ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 352.

10მ.

ეკოლოგიის სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის

574(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას