სილაგაძე, აპოლონ, 1944−

სამი ისტორიულ-პოლიტიკური ესე / აპოლონ სილაგაძე, ვახტანგ გურული. - 1996 - 75 გვ. ; 20 სმ.

იდეალიზმი და პრაგმატიზმი ქართულ პოლიტიკაში საქართველო და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა -- განუყოფელი საქართველოსათვის --

სახელშეკრ. ფასი

ისტორია პოლიტიკა ქართული პოლიტოლოგია საქართველოს ისტორია ისტორიულ-პოლიტიკური ესე

32+94](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას