სილაგაძე, აპოლონ, 1944−

ბერი გიორგი და მეფე გიორგი : ისტორიულ-პოლიტიკური ესე / აპოლონ სილაგაძე, ვახტანგ გურული. - სამშობლო, 1997. - 35 გვ. ; 20 სმ.

[2ლ.]


გიორგი მერჩულე, X ს.
გიორგი I 998-1027

ისტორია საქართველოს ისტორია საქართველოს მეფეები

94(479.22)".../05" 94(479.22)"09/10"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას