ყურაშვილი, ბორის, 1912-2007

პარაზიტოლოგიის მოკლე კურსი : სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის / ბორის ყურაშვილი ; რედ. : ი. ელიავა. - განათლება, 1996 - 184 გვ. : 20 სმ.

ბიბლიოგრაფია : გვ. 169.

5505018955 სახელშეკრ. ფასი

პარაზიტოლოგია სახელმძღვანელო

576.8(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას