ახალი აგრარული საქართველო : 2014 : ყოველთვიური სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი / გამომცემელი: აგრარული სექტორის კომპანიების ასოციაცია (ასკა) ; საქართველოს რეგიონული ეკონომიკური პრიორიტეტების კვლევითი ცენტრი რეგიონიკა ; მთ. რედ. შოთა მაჭარაშვილი. - კოლორი, 2010 - - v. : ილ.

1987-8729

აგრარული საქართველო - პერიოდიკა

338(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას